Menu

Hình 1: Chủ tòa nhà tuyên bố phá sản, cư dân Keangnam mất trắng 160 tỉ