prevnext
Menu

Chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

– Người sử dụng lao động được quyền bố trí công việc khác so với hợp đồng lao động trong trường hợp nào.
TIN LIÊN QUAN
Nghỉ việc cũ, có việc làm mới thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Nghỉ việc trước hạn hợp đồng, có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Người lao động được nghỉ gộp ba năm một lần?
Chấm dứt thử việc có phải báo trước?
Tạm đình chỉ công việc bao lâu?
Tôi ký hợp đồng lao động làm kế toán thanh toán cho công ty kinh doanh nước giải khát được hai năm. Nay tôi nhận được quyết định của giám đốc bố trí tôi làm nhân viên bán hàng và giữ nguyên lương cũ. Giám đốc cho biết là do nhu cầu bộ phận kinh doanh nên tạm thời chuyển tôi qua làm đỡ thời gian. Pháp luật có quy định chuyện này không và theo luật thì họ được quyền chuyển tôi đi bao lâu?
Nguyen Thi Hoa Mai (hoamai_lyly17890@gmail.com)
Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 31 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Thời gian chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động và người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
Tiền lương công việc mới bằng mức cũ. Nếu thấp hơn thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Như vậy, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh nên công ty được quyền bố trí việc khác với công việc trong hợp đồng lao động cho bạn. Thời gian bạn làm công việc tạm thời theo quy định nêu trên.


KIM PHỤNG
 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *