prevnext
Menu

Kiểm tra năng lực chủ đầu tư dự án khu dân cư 7/5, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

. – Bộ Xây dựng vừa có cho ý kiến chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư 7/5, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Dự án khu dân cư 7/5 có quy mô khoảng 32ha, với mục đích đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận. Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ năng lực triển khai dự án, kinh nghiệm đầu tư, quản lý dự án, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư trước khi xem xét quyết định chấp thuận đầu tư dự án. Việc đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ tại phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ thương mại và nhà ở cho người dân đô thị trong khu vực. Mặt khác, Bộ Xây dựng cho biết, bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 7/5 đã được phê duyệt, phía nam của dự án có một phần đất được ký hiệu là đất an ninh quốc phòng, đề nghị UBND TP

– Bộ Xây dựng vừa có cho ý kiến chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư 7/5 , phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
TIN LIÊN QUAN
Đòi trả lại hiện trạng bị san lấp
Bộ Công an khen thưởng ‘mắt thần’ trong khu dân cư
Đã dọn đống rác giữa khu dân cư


Theo đó, Bộ này đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ năng lực triển khai dự án, kinh nghiệm đầu tư, quản lý dự án, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư trước khi xem xét quyết định chấp thuận đầu tư dự án.
Theo Bộ Xây dựng, dự án khu dân cư 7/5 được chuẩn bị từ năm 2003, tuy nhiên chưa được triển khai thực hiện, đến năm 2014 đã thay đổi chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thiện, còn 0,86ha chưa được giải phóng mặt bằng. Do đó, Bộ này đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định, để đảm bảo triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ như dự kiến.
Mặt khác, Bộ Xây dựng cho biết, bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 7/5 đã được phê duyệt, phía nam của dự án có một phần đất được ký hiệu là đất an ninh quốc phòng, đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ nội dung này.
Dự án khu dân cư 7/5 có quy mô khoảng 32ha, với mục đích đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận. Việc đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ tại phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ thương mại và nhà ở cho người dân đô thị trong khu vực. Đồng thời, việc đầu tư dự án thực hiện mục tiêu tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng trường bắn mới tại huyện Củ Chi.
HOÀNG VÂN
 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *