Menu

Tag : 297.299 đồng/tháng

Choáng váng với mức lương hưu 297.299 đồng/tháng

Choáng váng với mức lương hưu 297.299 đồng/tháng

. Ông Bình nói, do bà Thỏa khi nghỉ hưu có 19 năm đóng BHXH bắt buộc, còn lại là 1 năm đóng BHXH tự nguyện, nên không thuộc đối tượng bù lương hưu bằng mức lương cơ sở (1. Đề nghị được hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở. Do tại thời điểm […]