Menu

Tag : bộ trưởng quốc phòng

Phản ứng của Triều Tiên trước thông tin bộ trưởng quốc phòng bị xử tử

Phản ứng của Triều Tiên trước thông tin bộ trưởng quốc phòng bị xử tử

. TheoArirang News,trang webyêu cầu Hàn Quốc ngừng xúc phạm phẩm giá và hệ thống nước này, đồng thời đe dọa tấn công quân sự nếu những lời phỉ báng tiếp tục được đưa ra. Tuy nhiên, trang này không xác nhận hay bác bỏ thông tin về vụ thanh trừng. Đây là phản ứng […]