Menu

Tag : cán bộ

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

Phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường: Liệu có làm được không?

“Nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được , miễn là các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải sâu sát, tôn trọng ý kiến nhân dân…”, ông Lê Quang Thưởng nói. TIN LIÊN QUAN Không để lọt vào TW những Cán bộ giàu nhanh, nhiều nhà đất bất minh Về hưu giàu bất […]