Menu

Tag : công việc

Chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

– Người sử dụng lao động được quyền bố trí công việc khác so với hợp đồng lao động trong trường hợp nào. TIN LIÊN QUAN Nghỉ việc cũ, có việc làm mới thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Nghỉ việc trước hạn hợp đồng, có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Người lao […]