Menu

Tag : đại gia họ đặng

Toàn cảnh “biệt phủ” 300 tỉ của đại gia họ Đặng

Toàn cảnh “biệt phủ” 300 tỉ của đại gia họ Đặng

. Ngoài Nam Phương Linh Từ, nằm trong quần thể công trình này còn có Đền thờ Đặng tộc, Bảo tàng Đặng tộc, Bảo tàng Nam bộ và dãy trường lang (làm thành 5 châu), có 4 hồ nuôi trồng thực vật và các loài thủy sinh (4 bể), có 63 chậu mai vàng (tượng […]