Menu

Tag : gà trống

Gà trống cần tìm gà mái

Gà trống cần tìm gà mái

. Tôi nghĩ chuyện chúng tôi có con là không dễ, bắt một người trẻ trung, đang tự do như em không có đứa con của chính mình nhưng vẫn phải gánh trách nhiệm làm mẹ của ba đứa con chồng có phải là quá bất công không?. Cùng thời gian, cùng công ty tổ […]