Menu

Tag : hàng loạt dự

Vì sao hàng loạt dự án siêu sang của Tân Hoàng Minh bị đắp chiếu?

. Hơn nữa, việc để hàng loạt dự án bị đắp chiếu trong thời gian dài cũng phản ánh một thực trạng các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản không xuất phát từ việc nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường để lên kế hoạch đầu tư, mà họ xuất phát từ […]