Menu

Tag : lâu đài

Rắc rối trách nhiệm quanh lâu đài trăm tỷ sai phép Cầu Giấy

. Lâu đài trăm tỉ của đại gia Cầu Giấy xây dựng trái phép. Ai “chống lưng” cho ông chủ lâu đài trăm tỉ ở Cầu Giấy?. Lâu đài ngựa vàng của đại gia Hải Phòng. cho ông chủ lâu đài trăm tỉ ở Cầu Giấy?”. Trong khi toà “lâu đài dát vàng” ở Cầu […]