Menu

Tag : nhất hà

Địa điểm kinh doanh đắt đỏ nhất Hà Nội

. Để có chỗ làm ăn, nhiều nhà đầu tư có thời điểm phải “đội đơn” xếp hàng để chờ đến lượt vào thuê mặt bằng kinh doanh, dù bình quân mỗi đơn vị đi thuê phải bỏ ra khoảng 2,5 tỷ đồng/năm. Hầu hết diện tích tòa nhà đã được chủ đầu tư cho các doanh nghiệp tư […]