Menu

Tag : OECD

Điều nguy hiểm khi OECD xếp giáo dục Việt Nam thứ 12

Điều nguy hiểm khi OECD xếp giáo dục Việt Nam thứ 12

. Trong bài viết có tựa đề” Việt Nam xếp thứ 12 giáo dục toàn cầu Hiểu như thế nào?”, nghiên cứu sinh Tăng Thị Thùy chỉ ra những điều nguy hiểm từ kết quả khảo sát giáo dục của OECD. Như vậy câu hỏi đặt ra cho giáo dục của chúng ta là tại […]