Menu

Tag : quy định mới

Quy định mới về giải tỏa: Đất có GCN chủ quyền mới được bồi thường

Quy định mới về giải tỏa: Đất có GCN chủ quyền mới được bồi thường

. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài […]