Menu

Tag : tên lửa

Pháp tiết lộ tính năng tàu hộ tống tên lửa muốn bán cho Việt Nam

Pháp tiết lộ tính năng tàu hộ tống tên lửa muốn bán cho Việt Nam

tàu hộ tống tên lửa C Sword 90 do Pháp sản xuất được thiết kế dành riêng cho khách hàng ở thị trường châu Á – Thái Bình Dương, có khả năng tàng hình và hỏa lực mạnh mẽ. Hình 1: Pháp tiết lộ tính năng tàu hộ tống tên lửa muốn bán cho Việt […]