Menu

Tag : thể làm

Hà Nội có thể làm được nhà 100 triệu đồng

. nhân hay không hay Hà Nội ỷ là thủ đô công nhân cần đến Hà Nội chứ Hà Nội không. Nhưng giờ ở ngoại thành Hà Đông, Hà Nội mà làm nhà ở 5 tầng thì rất lãng phí bởi. Hà Nội có thể làm được nhà ở giá rẻ như Bình Dương “nhưng […]