Menu

Tag : thường vụ quốc

Thường vụ Quốc hội đồng tình lùi thời điểm trình Luật Biểu tình

. Tuy nhiên, “căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị QH cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói. nhiệm kỳ QH khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật, pháp […]