prevnext
Menu

Thường vụ Quốc hội đồng tình lùi thời điểm trình Luật Biểu tình

. Tuy nhiên, “căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị QH cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói. nhiệm kỳ QH khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

(PL)- Sáng 21-5, Quốc hội đã nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Họp báo có cần xin phép?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


(TVQH) về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
nhiệm kỳ QH khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
năm 2016.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết Chính phủ đã đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (đang diễn ra) và dự án Luật về hội từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV (tháng 10-2016).
Ủy ban TVQH cho rằng đây là những dự án quan trọng cần được sớm ban hành. Tuy nhiên, “căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị QH cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói.
Đối với dự án Luật về hội, Ủy ban TVQH đề nghị giữ thời hạn trình tại kỳ họp thứ 10 theo đúng nghị quyết của QH.
Đ.MINH
 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *